SOUTH AFRICA

Ndebele:iSewula Afrika (iRiphabliki yeSewula Afrika)iPitori
Pedi:Afrika-Borwa (Rephaboliki ya Afrika-Borwa)Tshwane
Sotho:Afrika Borwa (Rephaboliki ya Afrika Borwa)Pitoriya
Swazi:iNingizimu Afrika (iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika)iPitoli
Tsonga:Aforika Borwa (Rephaboliki ya Aforika Borwa)Pitoria / Tshwane
Tswana:Afrika Dzonga (Riphabliki ra Afrika Dzonga)Pitori
Venda:Afurika Tshipembe (Riphabuliki ya Afurika Tshipembe)Tswane
Xhosa:uMzantsi Afrika (iRiphabliki yaseMzantsi Afrika)iPitoli / iTswani
Zulu:iNingizimu Afrika (iRiphabliki yaseNingizimu Afrika)iPitoli
South Africa: country page

Main index