MALDIVES

Name:Maldives (Republic of Maldives)
Local name (Dhivehi):(ދިވެހި ރާއްޖެ (ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީޔާ
Status:sovereign state
Surface:300 sq. km
Population (2003):330 ths.
Capital:Male (މާލެ)
Official language:Dhivehi


Current national symbols

Historical symbolsThe Commonwealth

Main index